VODILO

Mohorjeva družba je najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem. Naša dejavnost sloni na krščanskih načelih. 


Naša naloga je negovati in širiti slovenski jezik:

K

Knjige

D

Drugi tiskani izdelki

G

Gospodarske dejavnosti

T

Tiskana in avdiovizualizirana sredstva javnega obveščanja

L

Ljudska šola in zavetišče za šolarje

D

Dvojezične jasli in otroški vrtec

D

Dijaški in študentski domovi

Prizadevamo si za dialog in mirno sožitje slovenske in nemške narodne skupnosti v deželi Koroški ter za dobre sosedske odnose med Avstrijo in Slovenijo...Vzpostavljamo stike med Slovenci na Koroškem, Slovenci v Republiki Sloveniji in slovenskimi rojaki po vsem svetu.

Na različnih področjih dajemo zaposlitev številnim ljudem. V naši matični hiši opravljajo svojo dejavnost različne slovenske cerkvene, politične, kulturne in izobraževalne ustanove.Celovška Mohorjeva družba in njeno okolje.

Živimo v nenehno spreminjajoči se odprti multimedijski družbi s številnimi obrazi. Združena Evropa je za nas poseben izziv. Izboljšani pogoji v združeni Evropi in demokratizacija Slovenije nam odpirata nova delovna področja. Naše naloge opravljajo strokovno usposobljeni in zavzeti dvojezični sodelavci in odborniki. 

Naše delo poteka v samostojnih oddelkih, ki pa med seboj sodelujejo na najrazličnejše načine. Nenehno se trudimo, da bi zadovoljili svoje poslovne partnerje, stranke in člane.

IDEJA VIZIJONARJEV ŽIVI NAPREJ


Ustanovitelji Celovške Mohorjeve družbe leta 1851 so bili lavantinski knezoškof Anton Martin Slomšek ter profesorja Andrej Einspieler in Anton Janežič. Prvotna društvena pravna oblika je v veljavi še danes. 


Prva doba našega delovanja sega še v čas monarhije. Takrat je mohorjeva knjiga postala simbol slovenskih domov in naša tiskarna je doživljala svoj razcvet. Pred približno sto leti je bila tudi pozidana naša matična hiša na Vetrinjskem obmestju v Celovcu. 


V letih 1918–1927 je bila Mohorjeva prisiljena delovati iz Slovenije. Ko si je oblast prigrabil nacionalsocializem, je bila družba vnovič prepovedana. Njeno premoženje so Mohorjevi leta 1947 sicer vrnili, toda vso svojo dejavnost je lahko družba znova vzpostavila šele leta 1955, ko so Mohorjevo hišo zapustile angleške zasedbene sile. Izgradnja Mohorjeve družbe po 2. svetovni vojni je sad delovanja pokojnega prelata dr. Janka Hornböcka, ki jo je nadaljeval dolgoletni ravnatelj Mohorjeve dr. Anton Koren. 

KONTAKT

Social media

Mohorjeva hiša

© 2024 — Mohorjevaslodeu